Nettsikkerhet

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven, og e-handelsloven. Disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter.

Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

AVTALEN

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, gjelder det som særskilt er avtalt mellom partene, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

PARTENE

Selger

Firma:Interline Europe A/S (Hugna.no)

Adresse: Evjebekkveien 1, 1661 Rolvsøy

E-post:hallo@hugna.no

Org.nr.: 922 558 949

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper.

Selger er den parten som mottar og behandler bestillinger, samt driver det nevnte firmaet, og betegnes i det følgende som Hugna.

PRISER

Prisene som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt.

AVTALEINNGÅELSE

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av Hugna. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra Hugna, i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

BETALING

Ved bruk av kredittkort og debetkort som betaling vil kjøpesummen reserveres på ditt kort. Kortet vil bli belastet samme dag som varen sendes fra lager.

Kort betaling

Din korttransaksjon sendes kryptert gjennom Stripe, som er vår leverandør av kortbetalingsløsning. Dette gjør at du trygt kan betale uten å være redd for at din kortinformasjon skal komme på avveie. Ved betaling med kort angis kortnummer, kortets gyldighetstid, CVC-kode samt for visse kort også 3D Secure-kode.

Kortnummer lagres ikke av Hugna etter gjennomført transaksjon. Det totale beløpet for din bestilling belastes direkte på den kontoen kortet er knyttet til.

Faktura

Vi tilbyr Klarna faktura i samarbeid med Klarna. Betalingsfristen er 14 dager. Hvis du velger å betale med faktura påløper det ingen ekstra kostnader om du ikke ønsker å forlenge betalingsfristen utover 14 dager. For å betale med faktura må du ha fylt 18 år, være registrert i folkeregisteret i Norge samt bli godkjent i kredittvurderingen som gjennomføres ved kjøpet. Hugna lagrer ikke personnummeret i våre systemer.

Faktura sendes deg på e-post før vi sender ut varene. Ved forsinket betaling vil det bli sendt betalingspåminnelse og/eller inkassovarsel, og lovbestemte gebyrer kan påløpe. Dersom betaling fortsatt uteblir, vil fakturaen bli sendt til inkasso og ytterligere omkostninger vil påløpe. Ved forsinket betaling beregnes lovbestemt forsinkelsesrente.

Ved å velge Klarna faktura får du:

 • Trygghet til å handle uten å oppgi din kredittkortinformasjon
 • Mulighet til å handle gjennom å bare oppgi ditt personnummer
 • Mulighet til å se varen før du betaler
 • Handle enkelt, trygt og raskt på nettet

LEVERING
Hugna leverer fraktfritt til alle landfaste adresser eller steder der det er broforbindelse.
Hugna vil ha leveringsforbehold for enkelte områder hvor vi ikke kan overholde våre normale fraktpriser, eller kan levere.Forbeholdet gjelder også om du bor på strekning med bompengebelagt broforbindelse eller er uten broforbindelse.Dersom du bor på en øy uten veiforbindelse, kan vi levere til fastlandsadresse eller kai.Dersom du er i tvil om vi kan levere hos deg, send en mail til:hallo@hugna.no så hjelper vi deg.

Småpakkelevering

 • Forsendelsen blir levert på døren eller som servicepakke.
 • Du får beskjed på SMS når pakken er på vei, om pakken leveres på døren ringer sjåføren 30-60 minutter før levering på kveldstid.
 • Leveres på døren mellom kl 08-17 eller kl 17-21, basert på postnummer.
 • Automatisk SMS-varsling når pakken er underveis.
 • Mottaker kan gi Posten fullmakt, på eget ansvar, til å sette igjen pakken hvis man ikke er hjemme.
 • Ønsket utleveringsdag kan endres når pakken spores.
 • Maks 35 kg per kolli

Levering til fortau/dør – curbside:

Du får varsel på sms/ telefon eller e-post fra Bring med foreslått leveringsdag. Mottaker blir oppringt ca. 30 minutter før levering. Varene leveres til eiendomsgrense så nær ytterdør man kommer med bil. Det kan derfor ikke forventes å få levert varer inn i huset eller til ønsket rom. Ved levering til leiligheter i etasjeeiendommer, leveres varer til gatedøren. Finnes det ingen gatedør, leveres varer til nærmeste trappeoppgang. Dette forutsetter tilgjengelig bilvei helt til døren med fremkommelighet for lastebil.

Levering med innbæring – Indoor:

Du får varsel på sms/ telefon eller e-post, fra Bring med foreslått leveringsdag. Mottaker blir oppringt ca. 30 minutter før levering. Indoor inkluderer levering inn i hjemmet til ønsket plassering (en av mottakers utpekte rom / plassering). Du må informere Bring om ting som kan påvirke leveransen (dårlig vei, portkode, bratte trapper etc.) samt sørge for å beskytte gulv (sjåførene skal ikke ta av seg skoene på grunn av HMS regler) og ha klar bane til anvist sted.

Man må og sikre at eventuelle barrierer for leveringsbilen og hindringer som gjør at transportør må bære unødvendig mye, er fjernet. Mottaker har ansvar for at varene har ytre pakkemål som gjør at de går inn i de rom som de ønskes levert på. Bring kan dessverre ikke av-emballere produktet dersom det blir for trangt, grunnet ansvars og forsikringsregler.

VIKTIG FOR ALLE TYPER LEVERANSER

Mottakers ansvar:

 • Mottakeren må kunne nås på telefonnummer som Bring har fått.
 • Avbestillinger må gjøres minst en (1) virkedag før varene er lastet på fraktbilen.
 • Levering skjer så langt det finnes lovlig farbar vei. For eksempel inkluderer ikke båtavgifter og spesiell forsendelse fra båt, men dette må ordnes og betales av mottakeren. Dersom du er i tvil om vi kan levere hos deg, send en mail til vår kundeservice:hallo@hugna.no, så hjelper vi deg.

Ved mottak er det er viktig at forsendelsen blir sjekket nøye før mottak og at eventuelle skader på emballasje blir sjekket av og merket av på fraktbrevet eller terminalen til sjåføren.

Det er viktig at du er tilstede til avtalt leveringstid. Dersom mottaker ikke er tilstede ved avtalt leveringstidspunkt, vil varen returneres til speditørens lokale lager. Lagerleie vil påløpe samt ekstrakostnader for ny levering. Dette vil bli fakturert til mottaker. Blir varer stående hos Bring som følge av at man ikke kan ta imot varer, påløper ekstra lagerkostnader som følge av dette.

RISIKOEN FOR VAREN
Risikoen for varen går over på kjøperen når produktet er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til kjøperens rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen.

30 DAGER UTVIDET RETURRETT

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Etter norsk lov er angrefristen satt til 14 dager etter mottatt leveranse. Angreretten forutsetter at du innen angrefristen gir Hugna beskjed om at du ønsker å benytte deg av angreretten.

I tillegg gir Hugna deg 16 dager utvidet angrerett, slik at angrefristen totalt er30 dager.  

 
30 DAGER STRESSFRI RETUR
Vi i Hugna er opptatt av å gi våre kunder den beste handleopplevelsen vi kan tilby, men vi vet at ting ikke alltid går etter planen og har derfor utarbeidet en stressfri returordning.

HVORDAN DET FUNGERER

 1. Legg inn din bestilling på hugna.no
 2. Du kan endre eller kansellere din ordre kostnadsfritt frem til varen har forlatt vårt lager. Gjøres dette etter din ordre har forlatt vårt lager eller du er utilgjengelig på avtalt leveringstidspunkt vil det påløpe gebyr.
 3. Motta produktet innen 5-10 virkedager. Vi anbefaler at du beholder originalemballasjen frem til du er sikker på at du ønsker å beholde produktet.

Etter du har mottatt produktet har du 30 dagers returrett. Se vilkår og betingelser nedenfor. Ønsker du å benytte deg av din returrett kan du kontakte vår kundeservice påhallo@hugna.no eller kontakt oss via returskjema på nettsiden.

GRUNNLAG FOR RETUR

Ved tilfellet av produktskade, feillevering og kjøpsanger har du rett til å returnere ditt produkt.

Ved kjøpsanger er du som kunde selv ansvarlig for fraktutgiftene dette medfører.Du har mulighet til å selv returnere ditt produkt tilbake til vårt lager innen vår forlengede returperiode på 30 dager fra du mottar din ordre. Ta kontakt med kundeservice for å avtale dette nærmere.

Har du ikke anledning til å returnere ditt produkt selv er Hugna behjelpelig med å arrangere henting av varen hos deg etter avtalt pris fra fraktselskap. Etterfølgende blir fraktkostnadene trukket fra din refusjon.

Du har selv ansvar for varen frem til den har ankommet vårt lager. Om varen har skade, har vært synlig brukt og/eller mangler originalemballasje, vil det påløpe gebyr.Varen vil bli hentet på leveringsadressen som er registrert i din ordre.

VED FEIL ELLER SKADE PÅ PRODUKT VED LEVERING

Hugna bekoster returkostnaden og arrangerer henting av produktet.

DU ANGRER PÅ DITT KJØP OG ØNSKER Å RETURNERE VAREN

Du er selv ansvarlig for returkostnaden

 • Du kan selv levere varen tilbake til vårt lager.Merk at alle varer må leveres til vårt lager og kan ikke sendes til postkontor.
 • Vi kan arrangere retur mot avtalt pris fra fraktselskapet. Returkostnaden trekkes fra din totale refusjon.

VÆR OBS PÅ DETTE FØR DU AVTALER RETUR:

 • Ved mangel eller skade på originalemballasjen tilkommer avgift på25% av kjøpesumi tillegg til eventuelle fraktkostnader.
 • Ved mangel eller skade på både originalemballasje og produkt tilkommer avgift på 50% av kjøpesumi tillegg til eventuelle fraktkostnader.

UTSTEDELSE AV REFUSJON

Etter vi har mottatt produktet på vårt lager, vennligst gi oss 1-3 virkedager på å inspisere produktet og dermed tilbakebetale refusjon ut fra produktets stand. Refusjonen vil være tilbake på din betalingskonto i løpet av 24-48 timer etter bekreftelse er mottatt på din e-post.

KJØPERENS RETTIGHETER VED FORSINKELSE

Dersom Hugna ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren.

Dersom kunden hever kjøpet grunnet forsinkelse vil tilbakebetaling av kjøpesum til kunde skje innen 14 dager fra avtalt heving av kjøp.

Oppfyllelse: Dersom Hugna ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse fra Hugna. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som Hugna ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for (8 Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m. § 8) Hugna at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at Hugna oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

Heving: Kjøperen kan heve avtalen med Hugna dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis Hugna ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre Hugna har sagt vi ikke vil oppfylle innen fristen.

Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra Hugna side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.
Kjøperen må melde krav til Hugna ved reklamasjon innen rimelig tid.

KJØPERENS RETTIGHETER VED MANGEL

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra Hugna.

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at Hugna retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Hugna kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder oss urimelige kostnader. Hugna skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Hugna kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.
Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan Hugna tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom Hugna sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.


Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag.

Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.

Kjøperen må melde krav til Hugna ved reklamasjon. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av Hugna.

HUGNAS RETTIGHETER VED KJØPERENS MISLIGHOLD

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes Hugna eller forhold på Hugna sin side, kan vi i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Hugna kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke-forskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan Hugna fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper Hugna sin rett dersom vi venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan Hugna heve avtalen.

Hugna kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt. Hugna kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som er fastsatt. Hugna kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.


GARANTI

Garanti som gis av Hugna eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler.

PERSONOPPLYSNINGER

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan Hugna kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre Hugna har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at Hugna skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.
Hugna kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig.

Lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling. 10 Lov av 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav. 11 Gebyr kan ikke avkreves personer under 18 år da disse ikke kan stifte gjeld jf. vgml. § 2. 12 Se lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger. Hvis Hugna vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må Hugna innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Hugna må gi kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.

Kjøperen skal enkelt kunne kontakte Hugna, for eksempel per telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om Hugnas bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at Hugna sletter eller endrer personopplysningene.

FORCE MAJEURE

Er vi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivstoff, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Hugna fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

KONFLIKTLØSNINGPartene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med Hugna. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget.13 Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten. 13 Se lov av 28. april 1978 nr. 18.

PERSONVERN

Personvernerklæringen vil forklare hvordan organisasjonen vår bruker personopplysningene vi samler inn når du bruker nettstedet vårt, og hvordan du kan sørge for at dataene dine er trygge og beskyttede. Vi kan endre personvernpolitikken ved noen tilfeller for å oppdatere denne siden. Du bør sjekke denne siden av og til for å sikre at du er fornøyd med eventuelle endringer som er gjort.

HVILKE DATA SAMLER VI

Vi samler inn personopplysningene du samtykker i å dele når du besøker eller fyller ut skjemaer gjennom vår hjemmeside eller når du tilsvarer oss via post, telefon, e-post eller sosiale medier.

Når du besøker Hugna.no, samler vi automatisk inn informasjon om din bruk av nettstedet, f.eks. nettleseren du bruker, søkeord du har brukt på nettstedet, din IP-adresse og nettverksplassering og informasjon om hvordan du får tilgang til nettstedet vårt. Vi samler dette for å optimalisere brukeropplevelsen og funksjonaliteten til nettstedet.

Når du registrerer deg for nyhetsbrevet vårt (som privatperson, forhandler, kontraktsforhandler eller grossist), samler vi inn informasjonen som gis når du registrerer deg, som navn, e-postadresse og land.

HVORDAN SAMLER VI INN DATA

Vi samler inn data og behandler data når du:

 • Registrer deg for vårt nyhetsbrev. Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet vårt ved å følge lenken i bunnteksten til nyhetsbrevet.
 • Fyller ut en kundeundersøkelse frivillig eller gi tilbakemelding på noen av våre oppslagstavler eller via e-post.
 • Bruker hugna.no via nettleserens informasjonskapsler.

Hugna.no kan også motta dine indirekte opplysninger fra følgende kilder:

 • Ethvert salgssted der du kan ha bestilt våre produkter.

HVORDAN BRUKER VI DATAEN DIN

Hugna.no samler inn dataene dine slik at vi kan:

 • Optimaliser brukeropplevelsen og funksjonaliteten til nettstedet vårt.
 • Gi deg tjenester du kanskje har valgt via vår hjemmeside, for eksempel nyhetsbrev etc.
 • Gi deg personlige tilbud og tilpasset online annonsering.

DELING OG OPPBEVARING AV PERSONLIGE DATA

Vi vil aldri selge, publiserer ikke eller på noen annen måte videresender dine personlige data til andre, 

med mindre:

 • Det er nødvendig for å kunne levere vårt produkt eller vår tjeneste etter ønske fra deg.
 • Det er nødvendig for å overholde juridiske krav og lovverk.
 • Det er del av et samarbeid med databehandlere, både i og utenfor EU / EØS.
 • Du har gitt oss ditt aktive samtykke til andre formål.

Vi kan også gi tredjeparter samlet men anonymisert informasjon og analyse om kundene våre, og før vi gjør det, vil vi sørge for at den ikke identifiserer deg. Denne typen informasjon kan også deles med profesjonelle tjenesteleverandører, for eksempel markedsføringsbyråer, reklamepartnere og nettstedverter, som hjelper oss med å drive vår virksomhet.

Dine personopplysninger blir slettet når de ikke lenger er relevant for det opprinnelige formålet for hvorfor de ble samlet inn, behandlet og lagret.

HVA ER DINE RETTIGHETER TIL BESKYTTELSE AV DATA?

Hugna vil til enhver tid sørge for at du er fullstendig klar over alle dine rettigheter til databeskyttelse.

Hver bruker har rett til følgende:

Retten til tilgang - Du har rett til å be om kopier av dine personopplysninger.

Retten til retting - Du har rett til å be om at Hugna.no korrigerer all informasjon du mener er unøyaktig. Du har også rett til å be Hugna.no om fullstendig informasjon du mener er ufullstendig.

Retten til sletting - Du har rett til å få alt av, eller noen av personopplysningene dine slettet av oss, hvis det ikke er i strid med en annen norsk eller EU-lov som krever at vi lagrer slike data.

Retten til å begrense behandlingen - Du har rett til å be om at Hugna.no begrenser behandlingen av dine personopplysninger.

Retten til å innvende mot behandling - Du har rett til å innvende mot Hugna.no’s behandling av dine personopplysninger.

Retten til dataportabilitet - Du har rett til å be om at Hugna.no overfører dataene vi har samlet til en annen organisasjon, eller direkte til deg.

Rett til å klage - Du har rett til å inngi en klage til Datatilsynet om hvordan vi håndterer dine personopplysninger:

Tollbugata 3, 0152 Oslo

Klager kan gis på e-post til postkasse@datatilsynet.no

eller på telefon:22 39 69 00

Hvis du å kontakte oss angående personvernreglene våre, har vi en måned til å svare deg. Hvis du ønsker å utøve noen av disse rettighetene, kan du kontakte oss på en av følgende måter:

E-post: hello@hugna.no

INFORMASJONSKAPSLER OG NETTSIDESTATISTIKK 

Nettsiden vår benytter informasjonskapsler, også kalt cookies. Ved å godta bruken av cookies, samtykker du at vi kan sette disse i din nettleser. Cookies er en standard internett-teknologi som de aller fleste nettsteder benytter for å kunne forbedre og optimalisere kundeopplevelsen på nettsiden. En cookie legges i din nettlesers internminne, som gjør at vi bedre kan forstå hvordan du bruker nettstedet. På sikt bruker vi denne kunnskapen for å tilby deg en bedre opplevelse neste gang du besøker nettsiden, samt for å kunne tilby ulike funksjoner, som blant annet:

 • Hjelpe deg til å få tilgang til informasjonen når du har logget inn.
 • Huske informasjon slik at du slipper å taste det inn under ditt besøk, eller neste gang du besøker applikasjonen.
 • Gi, forbedre, teste og overvåke effektiviteten av våre tjenester.
 • Utvikle og teste nye produkter og funksjoner.
 • Overvåke beregninger som totalt antall besøkende, trafikk og demografiske mønstre.
 • Diagnostisere eller utbedre feil.

Vi er pliktig å informere deg om dette, og hvis dette er greit kan du fortsette å bruke nettsiden som normalt. Alternativt må du deaktivere bruk av cookies på dine enheter, men da kommer ikke nettsiden til å fungere optimalt.

På våre nettsider benyttes følgende informasjonskapsler:

Google Analytics

Formål: Google Analytics er en nettanalysetjeneste som leveres av Google, Inc. (“Google”). Google Analytics bruker cookies for å analysere hvordan brukere benytter nettstedet. Vi bruker denne informasjonen til å vurdere bruken av nettstedet, sammenstille rapporter om aktiviteter på nettstedet for å forbedre nettsiden og handleopplevelsen. Informasjonskapslene anonymiserer all informasjon. Det vil si at informasjonen sier noe om antall besøkende på nettsiden, hvor disse kommer fra, hvilke sider de besøker og hva de kjøper.

Google tag manager

Formål: Benyttes for å spore brukeratferd ved å sende sporingsinformasjon fra Hugna.no til en tredjepart, som for eksempel Google Analytics og AdWords.

Klarna

Formål: For å kunne benytte Klarna Checkout i vår nettbutikken er Klarna avhengig av å benytte informasjonskapsler, blant annet for å kunne la kunder velge mellom betalingsalternativer, huske informasjonen kunden taster inn underveis i besøket og til neste gang.

Facebook

Formål: Samle informasjon om besøkende for å tilpasse markedsføring og kommunikasjon på Facebook & Instagram.

Pinterest

Formål: Samle informasjon om besøkende for å tilpasse markedsføring og kommunikasjon på Pinterest.

På nettsiden vår har vi plassert cookies fra blant annet Facebook og Google, og benytter disse til å tilpasse digitale annonser og tilbud. Dette kan medføre at du vil se spesifiserte tilbud rettet mot deg etter å ha besøkt vårt nettsted basert på din besøksstatistikk. Vi benytter også cookies til å spore brukeradferd, teknologi, kjøp og kjøpsmønster, samt annen relevant informasjon på Hugna sine nettsider. Denne informasjonen (anonymisert data) benyttes for å kunne optimalisere innholdet på nettsiden, forbedre funksjonalitet samt tilpasse markedsføringen og kommunikasjon. 

DELE INFORMASJONEN MED ANDRE

Kundeopplysninger blir brukt av tredjeparter til Hugna.no kun for å optimalisere kundeopplevelsen ved handle i nettbutikken. Vi bruker Bisnode som en opplysningstjeneste for å gjøre oppslag mot offentlige kunderegister. Informasjonen vil ikke bli delt med andre parter.

OPPDATERING OG ENDRINGER

Denne personvernerklæringen kan bli endret eller oppdatert. Når vi publiserer endringer i denne personvernerklæringen vil vi inkluderer datoen for siste oppdatering. Hvis det foretas endringer av avgjørende betydning for denne erklæringen eller for hvordan vi behandler dine personopplysninger vil vi varsle deg.

KONTAKTINFORMASJON

Hvis du har spørsmål om Hugna.no’s personvernregler, dataene vi har på deg, eller du ønsker å utøve en av dine databeskyttelsesrettigheter, ikke nøl med å kontakte vår kundeservicehallo@hugna.no

VI TAR ANSVAR 

Hugna.no har som mål å ta et samfunnsmessig ansvar for hvordan miljøet, og ikke minst menneskene rundt oss påvirkes av de beslutninger som blir tatt i firmaet, samtidig er vi klare på at det er alltid noe som kan forbedres.

DEL VÅR OMSORG 

Våre retningslinjer uttrykker vår holdning til menneskerettigheter, menneskers sikkerhet og helse samt nærmiljøet. Det gjelder alle produksjonssteder - nedenfor finner du et utdrag. 

TA VARE PÅ MENNESKER

En del av våre adferdsregler sier at vi ikke vil gjøre forretninger med noen som bruker barnearbeid. Alle barn skal beskyttes mot økonomisk utnyttelse. Vi ønsker at de skal få mulighet til utdannelse og ikke bli utsatt for noe som kan skade deres fysiske, mentale, åndelige, moralske eller sosiale utvikling.

Vi godtar heller ikke tvangsarbeid eller bruk av ulovlige begrensninger. Mennesker trenger rettferdige og tydelige kontrakter, og kroppsstraff, mental eller fysisk tvang eller noen form for overgrep eller ydmykelse av ansatte er selvfølgelig ikke tillatt.

Blant alle våre etiske standarder legger vi også vekt på å unngå engasjement i noen form for diskriminering på grunn av kjønn, religion, rase osv. Folk bør ansettes basert på deres arbeidsevner og ferdigheter.

Å ta vare på mennesker som er engasjert i produksjonen, betyr også å sikre et sunt arbeidsmiljø. Våre oppførselsregler dikterer passende sanitæranlegg, tilgang til drikkevann og et konstant fokus på arbeidernes sikkerhet.

TA VARE PÅ MILJØET

Vi ønsker at klimagassene skal reduseres til et minimum. Derfor forventer vi at våre produksjonssteder skal produsere i henhold til miljølover og med tanke på nærmiljøet. Produksjonsavfall må håndteres på en miljømessig god og sikker måte, og utslipp fra produksjon til det ytre miljøet må kontrolleres.

For å sikre at alle relevante miljølover blir oppfylt, lever vi opp til EU-direktivet REACH.

Sist oppdatert: 15. januar 2020